Wyceny i kosztorysowanie

Orientacyjne ceny usług kosztorysowych (brutto):

L.p. Rodzaj kosztorysu Cena za jedną
pozycję kosztorysową
1. Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót dostarczony w formie elektronicznej (zapisany w formacie .ath, .rds lub innym dający się edytować w programie kosztorysowym). od 2,00 do 3,00 zł min.
100 zł za kosztorys
2. Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót dostarczony w innej formacie PDF lub papierowej. od 2,00 do 4,00 zł min.
150 zł za kosztorys
3. Kosztorys inwestorski lub ofertowy sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem przedmiarów. od 4,00 zł do 10,00 zł min.
200 zł za kosztorys
4. Kosztorys powykonawczy wraz z obmiarami dokonanymi na budowie. od 4,00 zł do 10,00 zł min.
200 zł za kosztorys
5. Kosztorys szczegółowy na budowę domów jednorodzinnych według dokumentacji projektowej Do uzgodnienia

Przy stałej współpracy możliwość negocjacji cen !!!